Yaztek Teknoloji   
Yaztek Teknoloji
   
K Snf Src Aday Belgesi (27/11/2014)

  Madde 82- A1, A2, F ve G snflar hariç sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyen sürücü adaylarnn karayollarnda sürmeyi örenmek üzere araç kullanabilmeleri için ilgili sürücü kurslarndan “Sürücü Aday Belgesi” (Ek:26) almalar mecburidir.

         Bunun için;
         1) Sürücü kurslarnda trafik mevzuat ve kurallar derslerinin tamamnn alnm olmas,
         2) Sürücü kurslarnda görevli eiticilerin (Sürücülüü öretecek kiinin) eitim yaptraca araç snfna uyan ve sürme yetkisi veren sürücü belgesi sahibi olmalar,
         3) Sürücü adaylarnn sürmeyi örenecekleri karayollar ve bu yollardaki sürme saatleri trafik komisyonlarnca önceden tayin ve tespit edilerek sürücü kurslarna bildirilmesi,
         Mecburidir.
         a) Sürücü aday belgesine;
         1) Sürücü kursunun ad,
         2) Eiticinin ve adayn kimlikleri,
         3) Eitimin yaplaca alan ve karayolunun yeri, ad ve snr,
         4) Saatli olarak eitimin yaplaca süre,
         5) Eiticinin sürücü belgesinin verildii yer, tarih ve numaras,
         Yazlp, fotoraflar yaptrlarak belgeyi veren sürücü kursu tarafndan tasdik edilir.
         b) Eiticiler, belirtilen yer ve zaman içinde, balangcndan bitimine kadar, eitimin güven içinde yürütülmesi bakmndan gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar.
         c) Verilen sürücü aday belgeleri sra esasna göre (Ek:27/A) defterine kaydedilir.
 Baz Trafik kontrolleri srasnda “K belgesi”nin Milli eitim müdürlüünce de onaylanmas gerektii ifade edilmitir.Halbuki Kara Yollar Trafik Kanununa göre sadece Kurs Müdürlüünün onay gerekmektedir.Araçlarda yönetmeliin bu maddesinin bulundurulmas baz gereksiz tartmalar önleyecektir.
Bu haber toplam 1420 defa okundu.

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx