Yaztek Teknoloji   
lkyardm Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10

LKYARDIM

lkyardmn tanm

KAZA : Hi beklemediimiz bir anda meydana gelen, daha nceden olaca tahmin edilemeyen, nlemler alnarak ounun nlenebilecei lm, yaralanma ve maddi hasarla sonulanan olaylara KAZA denir.

Ev kazalar, i kazalar, spor kazalar, okul kazalar trafik kazalar gibi eitlere ayrabiliriz.

Kazalarn Nedenleri

> nsanlarn kendi kendine kazaya neden olmas

> Baka insanlarn kaza ile kar karya braklmas

> Kullanlan ara ve gerelerin bakmszl

> Eitim eksiklii ve gvenlik ihmalleri

> Teknik ve yasal yetersizlik

> Uygulama ve denetim azl

> Bilgisizlik

> evre ve doa olaylar

FELAKET :Kast unsuru olmakszn oluan, insanlar ve evreyi olumsuz etkileyen byk can ve mal kayplarna yol aabilen DOAL KAYNAKLI olaylardr. Deprem.sel ve benzeri olaylar gibi

Kazalarda felaketlere gre daha az can ve mal kayb sz konusu olmakla birlikte zamanla kazalarda felaket boyutuna kabilmektedir.Felaketlerde bir anda binlerce kii ve byk mal kayplar meydana gelir zellikle trafik kazarlnda senelerin kaza yorumu yaplacak olura kazalarn nasl bir felaket boyutuna kaca aka grlebilmektedir

Trafik Kazas :

Karayolu zerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracn kart lm, yaralanma ve maddi hasar sonulanan olaylara Trafik kazas denir.

> Hareket halinde iki aracn arpmas

> Hareket halinde bir ara ile yayann arpmas

> Hareket halinde bir ara ile hayvann arpmas

> Hareket halinde bir aracn sabit bir nesneye arpmas

> Hareket halinde bir arcn uuruma yuvarlanmas

lkemizde ve Dnyada Trafik Kazalar:

lkemiz her yl binlerce insan yaamndan eden, binlercesini sakat brakan, milyarlarca liralk milli servet kaybna, insanlarn igc kaybna, ruhsal yaplarnn bozulmasna neden olan trafik kazalar ile dnyada ilk 10 srada yer almaktadr.

ARA: %2?4 orannda

Genel olarak aralar bakmsz olarak kullanlmas ve teknik bakmdan yetersiz aralarn kullanlmas

EVRE

Yol kusurlar: %2 ? 4

Karayollarn bakmnn zamannda yaplmamas ve gerekli iaretleme unsurlarn gerekli yerlere konulmam olmas kaldrmlarn yetersizlii veya amac dnda kullanlmas

klim koullar :%1 ? 2

ok scak, ok souk Buzlanma , sis, yamur

NSANLAR :%90?95 orannda

Srcler : % 80

>Trafik kurallarna uyulmamas

>Trafik iaret levhalarna dikkat edilmemesi

>Alkoll ara kullanlmas

>Dikkatsiz , uykusuz ve yorgun ara kullanlmas

>Ruhsal yaplarnda bozukluk olmas

Yayalar : % 15

> Yayalarn trafik kurallarna uymamas

> Yayalarn dikkatsiz ve dalgn olmas

> Yayalarn alkol olmas

> Yaya gruplarndan en fazla etkilenen yallar ve ocuklardr.


Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx