Yaztek Teknoloji   
Motor Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12

MOTOR VE ARA TEKN

Motorun tanm

MOTORLARIN DIINDAK ALIMA SSTEMLER

A- ATELEME SSTEM: Bir motordan beklediimiz verimi alabilmek iin, yaktn dzgn bir ekilde atelenmesi gerekmektedir.Nitekim motordaki verimi tam olarak olabilmek iin bu sistemin tam olarak almas gerekir.
B- YAKIT SSTEM :Yakt sisteminin olmas gerektii gibi almas motorun yakt sarfiyatna sebep olmayaca gibi birde motorda beklenen performans almamz salayacaktr.
C- YALAMA SSTEM: Birbiri zerinde alan elemanlarn anmasn ar snmasn nlemek,alan elemanlarn zerinden kopan paracklar tayarak optimum alma ortam salayan sisteme denir.
D- SOUTMA SSTEM: Motorda silindir iinde oluan ateleme ve yanma sonucu scaklk 1800-2500 C kadar ykselir. Sonuolarak , bu scaklkta elemanlarn uzun sreli alamayacan dnrsek motor iindeki scakln drlmesi gerektii ortaya kacaktr. Soutma sistemlerinin iki eidi vardr.

- Su Soutmal

- Hava Soutmal
E- MARJ SSTEM: Dizel ve benzinli motorlarda,motorun almas iin ilk hareketi salayan sistemdir.
F- ARJ SSTEM: Motor alt zaman mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dntren sisteme arj Sistemi denir.Motorlu aralarda elektrik ihtiyacn karlar ve aky arj eder.

A- ATELEME SSTEM

GREV:Benzinli motorlarda,yanma odasna sktrlm olan yakt hava karmnn buji ile atelenmesini salar

motor

PARALARI: Akmlatr, kontak anahtar, endksiyon bobini, distribtr, platin, kondansatr, tevzi makaras ile buji ve buji kablolarndan oluur.

1. Akmlatr (Batarya): Elektrik enerjisini bnyesinde depo eden ve gerektiinde bu elektrik enerjisini arataki elektrikli alclara gnderir. Grevleri;

a. Mar motorunun almas iin gereken elektrii vermek

b. Ik ve zel alclar altrmak,

Aralarda, mar motoru, ateleme sistemi, aydnlatma sistemi, arj sistemlerinin

elektrik ihtiyacn karlad gibi, korna , klima, silecekler, radyo vb. gibi eitli

alclarnda elektrik ihtiyacn karlar.

? Elektrolit: Saf su ve asit karmndan oluan svdr.

? Akkutup balar: Aknn zerinde kurundan yaplm pozitif (+) ve negatif (-) kutup balar vardr. Pozitif (+) kutup ba daha kaln ve hafif kahverengi renktedir.

AKMLATRN BAKIM VE BAST ARIZALARI

? Elektrolit seviyesi plakalarn 1 cm zerinde olacak ekilde saf su ile tamamlanr.

? Kutup balar oksitlenmi ise, scak su dklerek ve zmpara yaplarak temizlenmelidir. Sonra kablolar aknn kutup balarna skca taklmaldr.

? Akmlatrn zerinde toz ve pisliklerin birikmesine izin verilmeden sk sk temizlenmelidir. Bu pislikler aknn dearj (boalmas) olmasna neden olacaktr. Bu temizlik lk su ve temiz bir bezle yaplmaldr.

? Ara zerinde Elektrik kayna yaplacaksa ak kutup balar sklmelidir. Aksi takdirde arj dinamosu (alternatr) arzalanr.

? Aknn kutup balar ters balanmamas gerekir. Aksi halde Konjektr (reglatr).arzalanr.

? Kn akmlatrn donmamas iin ak tam arj edilmelidir.

Aknn iki kutup ba herhangi bir metalle birbirine dedirildiinde ksa devre yaparak patlar.

Ak bakmnda ak eleman kapaklarnn kapal, zerindeki hava alma deliklerinin ak olduuna dikkat edilmelidir. Her hangi bir yangn veya ksa devre durumunda ak kutup balarn skmek gerekir. Skerken nce (-) sklr.

?Motor alrken ayamz gaz pedalndan ekince far klar zayflyorsa ak zayflam olabilir.

? Akmlatrde takviye ilemi ; Aks dearj olmu bir arata, baka bir aracn aksnden yararlanlarak mar yaplmasna takviye ilemi denir. Bunun iin iki ak bir birine takviye kablolar ile balanmaldr. Bu ilem (+) kutup (+) ya (-) kutup (-) ye gelecek ekilde paralel balantl olmaldr. Aracn 12 voltluk aksne; 12 voltluk takviye ak paralel balanarak takviye ilemi yaplmaldr.

NEML: Dijital gstergeli aralarda ak takviyesi yaplamaz, bu aralar ile otomatik vitesli aralar ekilerek ve itilerek de altrlamaz. Yaplrsa elektronik gstergelerine ve otomatik vites sistemine zarar verebilir.

2. Kontak Anahtar :Dndrme hareketi ile devreyi ama- kapama (kesme )zellii olan elektrikli anahtardr.

Kontak anahtar,ateleme konumunda ak braklrsa endksiyon bobini veya platin yanar

3. Endksiyon Bobini: Aknn l2 voltluk akmn, 15-25 bin volta ykselten devre elemandr.

4. Distribtr: Endiksiyon bobininde oluan yksek gerilimi ateleme srasna gre (1-3-4-2) bujilere datr. eleman vardr.

a? Platin Alp kapanmak suretiyle bobinde yksek gerilimin olumasna yardmc olur.Platin meme yapmsa zmpara kad ile temizlenmeli

b? Kondansatr (meksefe): Platinler alp kapandnda geici olarak elektrik akmn depo ederek platini korur. Platinlerin meme yapmasn nler.

c? Tevzi makaras Yksek voltajn ateleme srasna gre bujilere datlmasn salar.

5. Bujiler: Distribtrden gelen yksek voltaj ile daha nce sktrlm bulunan benzin - hava karmn ateler. Buji kurum yaparsa ince zmpara ile temizlenir.

Ateleme sisteminde ayar yaplr; platin ayar, avans ayar ve buji ayarlar.

Yukarda belirtilen ayarlar yanl ise motor tekler, yakt sarfiyat artar ve egzozdan siyah renkte duman kar, motor ekiten der. Buji ve platin belirli km sonunda yenisiyle deitirilir.

ATELEME SSTEMNN ALIMASI

Kontak alp mara basldn da akden gelen 12 voltluk akm platinlerde devresini tamamlar. Platinlerin almasyla endksiyon bobininde yksek gerilim 15-25 bin volt oluur. oluan yksek gerilim kablodan distribtre gelir. Buradan tevzi makarasnn yardmyla ateleme srasna gre bujilere gnderilir ve benzin hava karm atelenmi olur.Egsozdan siyah duman kyor ise ateleme sistemi veya yakt sistemi arzaldr.

ELEKTRONK ATELEME SSTEMNN TANITIMI

Elektronik ateleme sisteminde distribtr ve endksiyon bobininde baz yapsal deiikler vardr bu sistem de platin kullanlmamaktadr

Faydalar:

? Yanma daha iyi olduundan, hava kirlenmesi de az olur.

? Motor daha randmanl alr.

? Dzenli atelemeden dolay tekleme ok aza iner.

Arza ve Bakm:
-- Kontak anahtar ateleme durumunda ak unutulursa ; --Endksiyon bobini yanar
--Platin yanar
-- Motor sarsntl alyor, neden? --Buji kablolarndan biri km
--Yaktta pislik var.
-- Motor ekiten dyor, neden? --Bujiler ayarsz veya anm
--Platin ayarsz.
-- Platin meme yapm, neden? --Kondansatr(Meksefe)arzal,
Ne yaparz? --nce zmpara ile temizleriz.
-- Bujiler kurum balyor, neden? --Ateleme sisteminde arza var.
Ne olur? --Normal ateleme olmaz.(siyah duman)
-- Kullanma klavuzuna gre arata belli km. sonunda arata hangi paralar deitirilmelidir? --Bujiler
--Platin
--Ateleme sisteminde hangi ayarlar yaplr?--Buji ayar
--Platin ayar
--Avans ayar

--Elektronik ateleme sisteminin avantaj nedir??Buji akma voltaj yksektir.


Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx