Yaztek Teknoloji   
Motor Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12

MOTOR VE ARA TEKN

Motorun tanm

 

MOTORLARIN DIINDAK ALIMA SSTEMLER

 

A- ATELEME SSTEM
B- YAKIT SSTEM
C- YALAMA SSTEM
D- SOUTMA SSTEMݠ
E- MARJ SSTEMݠ
F- ARJ SSTEM

 

 

 

 

 

C- SOUTMA SSTEM

GREV: Yanma sonucu aa kan snn motor paralarna zararvermeyecek deere drlmesini salamaktr.

PARALARI : Radyatr, Vantilatr,Devir daim (su) pompas,Termostat,Hararet (s) gsterici,Hararet (s) miri, Fan motorudur.

1.Radyatr, soutma suyuna depoluk eder.Radyatre konacak suyun seviyesi peteklerin zerinde olmaldr.Radyatre konacak suyun iilecek temizlikte ve temiz su olmas gerekir. Radyatre su ilavesi ara rlantide alrken lk ve kiresiz su konularak yaplr.Donmay nlemek iin radyatre antifriz ilave edilir. ok scak bir motorda radyatr kapa hava basnc alndktan sonra alr.

2.Vantilatr kay V eklindedir. Kay gerginlii 1-1,5 cm civarnda olmaldr. Vantilatr kay hareketini krank mili kasnandan alr ve vantilatr kay devir daim pompas ve alternatr (arj dinamosunu) altrr. Motor ssnn aniden ykselmesinin sebebi kay kopmas olabilir.

3.Devir daim pompas vantilatr kayndan hareket alr. Radyatrdeki souk suyu su kanallarna yollar. vantilatr kay koparsa motor hararet yapar. Hava soutmal motoru, su soutmal motordan ayran bir dier zellik hava soutmal motorda radyatr ve su pompasnn olmamasdr.

4.Termostat silindir kapa su kndadr. Motorun scakln alma scaklnda sabit tutar.Termostat sklm motor, gereinden souk alr, anmalar artar ve verim der. Su olduu halde motor fazla snyorsa, termostat arzaldr.

5.Hararet gstergesi aracn alma scakln srcye iletir,almyorsa hararet (s) miri arzal olabilir.

Soutma sisteminde su azalyorsa silindir kapak contas arzal veya radyatr delik,radyatr kapa bozuk, radyatr hortum ve kelepeleri arzal veya delik,kalorifer hortumlar delik veya termostat arzal olabilir.

Motorun hararet yapmasnn nedenleri:

->vantilatr kaynn gevek veya kopuk olmas,

->Radyatr kapann bozuk olmas,
->Radyatr peteklerinin tkanmas,
->Radyatrde suyun azalmas,
->Termostatn arzal olmas,zamannda amamas,
->Motor soutma suyu kanallarnn tkal olmas,
->Uygun vites ve hzda gidilmemesi,
->Otomatik fann arzal olmas veya fan mrnn arzal olmas.

->Silindir kapak contasnda kaak varsa,

->Kalorifer hortumlarnda kaak varsa.

Motor ok scakken radyatre souk su konursa silindir kapa ve blok atlayabilir.

Arza ve Bakm:
-- Hava soutmal motorda hangi paralar yok? --Su pompas ve radyatr.
-- Vantilatr kaynn gerginlii ne kadar olmaldr? --1 ? 1,5 cm
Kay nerden hareket alr? --Krank kasnandan
Nerelere hareket verir? --Vantilatre,su pompasna ve alternatre.
Koptuunu nasl anlarm? --arj ikaz lambas yanar.(Motor hemen stop edilir)
Gevsek olursa veya koparsa ne olur? --Motor hararet yapar.
-- Soutma sisteminin suyu azalyor, Neden? --Silindir kapak contas arzal
--Radyatr delik
--Radyatr kapa bozuk
--Radyatr hortum ve kelepeleri arzal vaya delik.
--Kalorifer hortumlar delik
--Termostat arzal.
-- Motor hararet yapt, neden? --Radyatr petekleri tkal,
--Radyatrdeki su az
--Vantilatr kay gevek veya kopuk.
--Termostat arzal
--Motor yann azalmas
--Su kanallarnn tkal olmas
--Uygun vites ve hzda gidilmemesi,
--Otomatik fann arzal olmas sebep olabilirler.
-- Hararet yapnca ne yapmalym? --Motor rlantide altrlr, lk ve kiresiz su konulur.
--Radyatre konulacak su iilebilir temizlikte olmaldr.
-- Motor scak souk su koyabilir miyim? --Hayr.Silindir blou ve silindir kapa atlayabilir.
-- Kn su donar m? --Evet. Donmasn diye antifiriz katlr.
-- Termostat motordan karrsak ne olur? --Motor souk alr, ge snr, anmalar artar.
-- Scak motorun radyatr kapa nasl alr? --Islak bezle tutup bir miktar alr havas alnr.

-- Hararet s gstergesi almyor neden? --Hararet Is mr arzaldr.

D- YALAMA SSTEM

GREV: Yalama sisteminin grevi vardr.

1. Srtnmeyi azaltarak anmay nlemek,
2. Motorun Soutmasna yardmc olmak,
3. Anmadan dolay oluan pislikleri temizlemektir.

PARALARI :
Karter,ya pompas, Ya Filtresi,Motor ya, Ya Seviye kontrol ubuu,

Ya mr, Ya Gstergesi.
1.Karter Motor blounun altn kapatmak ve yaa depoluk etmektir.

2.Ya pompas,karterde durgun halde bulunan ya sisteme pompalar.

3.Ya filtresi, sistemde bulunan ya temizler. Ya filtresi belli

km'lerde mutlaka deitirilmelidir. Baz ya filtreleri ise gazya ile temizlenebilir.

4.Motor ya motorun iine konulan yadr. Yeni motorya supap muhafaza kapa zerindeki kapaktan doldurulur. Motorun ya karterin altndaki tapa alarak boaltlr. Motor ya belli km.'ler de mutlaka deitirilmelidir. Motor ya deitirilirken motor scak olmaldr. Deitirilmezse srtnme ve anmalar artar,

g kayb olur, ekiten der.
5.Ya Seviye kontrol ubuu ya seviyesi kontrol gnlk olarak yaplr. kontrol edilirken kontak anahtar kapatlr ve 4-5 dakika beklenir. Ya lm yaplrken ara dz durumda olmaldr. Ya seviyesi ya ubuuyla

llr ve yan seviyesi ya ubuunun iki izgisi arasnda olmaldr. Ya seviyesi normalin altnda iken motor altrlrsa motor snr ve yanar

6.Ya mr , yalama sisteminin alp almadn gstergeye iletir.

7.Ya Gstergesi , Motorda ya basnc dmse,ya basncnda bir anormallik varsa ve yalama sistemi almyorsa, src bunu ya gstergesinin yanmasndan anlar. Motor alrken ya gstergesinde anormallik grlrse motor hemen durdurulur. Motor alt srece yalamann olup olmad motor ya gstergesinden takip edilebilir. Mara baslp motor altrldnda ya lambasnn snmesi gerekir.

Motorun ya eksiltmesinin sebeplerinden bazlar:
Karter contasnn yrtlmas, segman ya da silindirlerin anmas, karterin delik olmas, tapadan ya szdrmasdr. Silindirler veya segmanlar anmsa motor ya yakar.Ya yakan motorun egzozundan mavi duman kar.

Rodaj zaman : Yeni bir arata ilk kullanm sresine rodaj denir. Rodaj sresi alan paralarn birbiriyle alma sresidir. Rodaj zamannda :

a. ar srat yaplmaz,

b. ani duru kalk yaplmaz,

c. motor tam g konumunda altrlmaz,

d. uzun sre sabit hzda gidilmez.

Arza ve Bakm:
-- Motor yan nasl kontrol ederim? --Kontak anahtar kapatlr, 4-5 dk.beklenir
--Motor scakken ve dz zeminde iken,
--ya ubuunun iki izgisi arasnda olmaldr.
-- Ya az olursa ne olur? --Motor snr ve yanar.
-- Ya neden azalr? --Karter contas yrtlrsa,
--Sekman, silindirler veya supap yuvalar anrsa
--Karter delik, tapadan ya szdryor.
-- Ya nerden boaltlr, nerden eklenir? --Karterin altndaki tapasndan boaltlr,
--Supap muhafaza kapandan eklenir.
-- Ya gstergesi deer gstermiyor
(Ya lambas yanyor) neden? --Ya yok
--Ya filtresi tkal
--Ya pompas arzal
--Ya mrnde ksa devre var.
Bu durumda ne yapmalyz?

--Arac hemen stop ettir.Ya seviyesine ve ya mrne
--bak. Anlayamazsan servis ar.
-- Egzozdan mavi duman kyor ne demek? --Ara ya yakyor.
-- Ara neden ya yakar? --Supap yuvalar, silindirler veya sekmanlar anrsa
--Ya fazla ise

-- Motor yan ne zamanlar kontrol etmeliyim --Gnlk Ya Filtresi

Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx