Yaztek Teknoloji   
Motor Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12

MOTOR VE ARA TEKN

Motorun tanm

ARACIN ZERNDEK SSTEMLER

Fren sistemi :

GREV : Arac yavalatmak,yavalayan arac durdurmak veya duran arac sabitlemek iin kullanlr.

Ara zerinde 3 tip fren bulunur:

-El freni

-Ayak freni (servis freni)

-Motor freni (kompresyon freni)

1.El freni duran arac sabitlemek iin kullanlr. El freni her arata arka tekerleri sabitler.El freni teli kopmu ise el freni tutmaz. El freni ekili durumda unutulup yola devam edilirse kampanalar snr ve fren tutmaz. Souk havalarda el freni ekili durumda braklrsa fren balatalar donarak yapr. Ara alyor fakat hareket ettirilemiyorsa el freni ekik olabilir.

2.Ayak freni Arac yavalatmak,yavalayan arac durdurmak iin kullanlr. Ayak frenine basldnda n ve arka tekerlekler birlikte durur.

eitleri;

a-Hidrolik fren : Fren sisteminde hidrolik azalmsa hidrolik ya ile takviye edilir.Aksi halde frenler tutmaz.Fren yaplmasna ramen aracn hz azalmyorsa, fren hidrolii yok veya azalm hatta fren ayarlar gevek olabilir. Fren sistemine ya szm olabilir. Fren sisteminde kaak olabilir Fren sisteminde hava varsa fren pedal sertleir ve frenler tutmaz.

b-Haval fren : Hava frenli arata hava basn gstergesi basn gstermiyorsa ara olduu yerden kaldrlamaz.Haval frenli bir arata sttekilere ilaveten hava tp ve kompresr bulunur.

c-Karma fren (westinghouse fren) : Westinghouse tipi frenli bir arabada hareket halinde iken motor stop ettirilirse frenler ier ve fren tutmaz.

d-ABS fren : (Anti Blockage System) ABS frenin avantajlar, frenlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmemesidir. ABS fren arac ksa mesafede durdurmaz ama yal ve kaygan yzeylerde ani frene baslsa bile lastiklerin kaymadan dnerek durmasn salad iin direksiyon hakimiyeti kaybolmadan yavalamasn ve durmasn salar. Ayrca baz aralarda EBD (Electronic Brakeforce Distribution) diye bir sistem vardr.Bu sistem sayesinde tekerlekler kilitlenmeden minimum reaksiyon sresinde maksimum frenleme salanr.Aracn kampanalar ar snmsa fren ayarlar bozuk olabilir. Fren sisteminde fren ayar yaplr. Sk ise kampanalar snr ,yakt sarfiyat artar,gevekse frenler tutmaz. n lastiklerin biri yeni biri eskiyse frenlerken ara bir tarafa eker.Traktrlerde sa ve sol fren mandal dz yolda giderken kilitlenmelidir. Fren sistemi diskli ise , disk yzeyi ve fren balatalar kolay sour,kampanal ise bu avantaj bulunmaz.

3.Motor freni (kompresyon freni) Byk aralarda egzoz gaznn dar atlmas srasnda egzoz manifoldu kapatlarak aracn yavalamas salanr .Binek aralarda ise aracn yokuu uygun vitesle inmesi ile salanr.

Arza ve Bakm:
-- Fren yapnca fren tutmuyor neden? --Sistemde fren hidrolik ya az veya yok. (gnlk kontrol)
--Boru ve balantlarnda kaak var.
--Balatalar anmtr.
--Fren sisteminde hava vardr
--Balatalar yalanm veya ar snmtr.
-- El freni ekili unutulur yola devam edilirse ne olur? --Kampanalar snr fren tutmaz.
-- Souk havalarda el freni ekilirse ne olabilir? --Fren balatalar donarak kampanaya yapr.
-- Servis (ayak)frenine basnca ne olur? --n ve arka tekerler birlikte durur.
-- Fren ayarlar dzgn yaplmazsa ne olur? --Fren yaplnca ara saa ? sola savrulur veya kayar.
--Sk olursa balata ve kampanalar snr fren tutmaz
-- Westinghouse fren sistemi olan arata ne yaplmaz? --Kontak kapatlrsa fren asla tutmaz.
-- Haval fren sisteminde arac altrmadan nce nereye baklmaldr? --Hava basn saatine.
-- Frenleme esnasnda fren pedal neden titrer? --Disk veya balata yzeyi bozulmutur.
-- Fren ya azalm ise ne ile tamamlanr? --Hidrolik ya ile (Hidrolik ya gnlk kontrol edilir)

-- Diskli frenin avantaj nedir? --Balata ve disk yzeyinin daha kolay soumas

n Dzen (Direksiyon) Sistemi

GREV : n dzen sistemi, aracn dnn salar. Mekanik, haval ve hidrolik direksiyon sistemleri vardr.

PARALARI : Direksiyon simidi,direksiyon mili,direksiyon kutusu,rot,rotba (rotil) sistemin baz paralardr.

Direksiyon kutusunun ya kontrol edilmelidir.Eksikse dili ya ilave edilir.Direksiyon boluu artm ise iki sebebi vardr.

1. Direksiyon dili kutusu arzal veya ayarszdr.

2. Rot balar anmtr.

Rot (n dzen) ayar bozuksa ara yolda giderken ekme, gezme yapar,ayrca n lastikler iten ve dtan anr.

Direksiyon titreim yapyor ise n lastiklerin Balans ayar bozuktur

Direksiyon zor dnyorsa lastik hava basnc normalden azdr.

Arza ve Bakm:
-- Neden rot ayar yaparz? --Direksiyon hakimiyetini kolaylatrmak.
--Tekerlerin yol ile temasn salamak,
--Tekerlerin anmasn nlemek,
--Dn sonrasnda direksiyonun kendi kendine toplanmasn salamak.
-- Direksiyonda neden boluk oluur? --Rot balantlar anm,
--Kresel boluklar anm,
--Teker bilyalar anm veya gevektir,
--Direksiyon dili kutusunun ayar bozulmutur.
-- Direksiyon sistemi bakmnda ne yaplr? --Direksiyon kutusu yana baklr.
-- n dzen (rot) ayarlar bozuk olan bir arata muhtemelen arza nedir? --n lastikler iten veya dtan

anr.

Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx