Yaztek Teknoloji   
lk Yardm Snav Testi

1-)Normal yetikin bir insan, kanama sonucu vcudundaki kann % kan kaybederse hayati tehlike oluur?
A-)5
B-)10
C-)15
D-)20
2-)Bir bebein bilin durumu kontrol edilirken vcudunun hangi blmne yavaa vurulur?
A-)Ayak tabanna
B-)Omzuna
C-)Omurgasna
D-)Karn Boluuna
3-)Aralarda ilk yardm antas hangi amala bulundurulur?
A-)Trafik denetimlerinde gstermek
B-)Ara muayenelerinde gstermek
C-)Kazalarda ilk yardmda kullanmak
D-)Ara donanmn tamamlamak
4-)Kalp ve kan damarlar vcudumuzdaki hangi sistemde yer alr?
A-)Dolam sisteminde
B-)Sindirim sisteminde
C-)Solunum sisteminde
D-)Sinir sisteminde
5-)Belli bir grevi yapan farkl dokularn bir araya gelmesiyle oluan vcut birimine ne denir?
A-)Sistem
B-)Organ
C-)Doku
D-)Hcre
6-)Egzoz gaz zehirlenmesi hangi yolla olur?
A-)Sindirim yolu ile
B-)Dolam yolu ile
C-)Boaltm yolu ile
D-)Solunum yolu ile
7-)Burkulmalarda aadaki ilk yardm uygulamalarndan hangisini yapmak yanltr?
A-)Burkulan blgenin dinlendirilmesi
B-)Burkulan blgenin yksekte tutulmas
C-)Burkulan blgeye scak uygulama yaplmas
D-)Burkulan blgeye buz torbas konulmas
8-)Aadakilerden hangisi trafik kazalarnn en nemli sebebidir?
A-)Yollarn bakmszl
B-)Uyar iaretlerinin yetersizlii
C-)Trafik grevlilerinin yetersizlii
D-)Srclerin kurallara uymamas
9-)Aadaki organlardan hangisinin yaralanmasnda ksrme ile azdan kpkl kan gelir?
A-)Mide
B-)Akcier
C-)Karacier
D-)Dalak
10-)Aadakilerin hangisinde krk olduunda atelle tespit uygulamas yaplmaz?
A-)n kol kemiinde
B-)Kala kemiinde
C-)Kprck kemiinde
D-)Bacak kemiinde
11-)Aadaki yarallardan hangisi kesinlikle sedye ile tanmaldr?
A-)Kaburga kr olan
B-)Omurga kr olan
C-)Kolunda yara ve krk olan
D-)Birinci derecede yan olan
12-)Aadakilerden hangisi kandaki oksijen orann dmesine bal olarak meydana gelmez?
A-)Kanszlk
B-)Bilin kayb
C-)Ba dnmesi
D-)Dzensiz nabz at
13-)Yaralnn aratan karlmas esnasnda en ok hangisine dikkat edilmelidir?
A-)Hzl ve aceleci davranmaya
B-)Kaza yapan araca hasar verillmemesine
C-)Yaralda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D-)Kazay seyredenlerin uzaklatrlmasna


Yaztek Teknoloji
Yaztek Teknoloji
Yaztek Teknoloji
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx