Yaztek Teknoloji   
Trafik Snav Testi

1-)B snf src belgesi olan src, aadakilerden hangisini kullanamaz?
A-)Motosiklet
B-)Otomobil
C-)Kamyonet
D-)Minibs
2-)Aadakilerden hangisinde ara srcsnn emniyet kemeri kullanmas zorunludur?
A-)Lastik tekerlekli traktr
B-)Hususi otomobil
C-) makinesi
D-)Motosiklet
3-)Yerleim birimleri dndaki kara yollarnda yeterince aydnlatlmam tnellere girerken hangi klarn yaklmas zorunludur?
A-)Sis klarnn
B-)Acil uyar klarnn
C-)Yakn gsteren klarn
D-)Uza gsteren klarn
4-)Konvoy hlinde seyreden aralarn arasndaki mesafe en az ne kadar olmaldr?
A-)Takip mesafesi kadar
B-)Duru mesafesi kadar
C-)ntikal mesafesi kadar
D-)Fren mesafesi kadar
5-)Hususi otomobillere 3 ya sonunda ka ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur?
A-)1
B-)2
C-)3
D-)4
6-)Her iki tarafnda banket bulunan ve kullanlabilir durumda olan kara yollarnda, yayalarn aadakilerin hangisinde yrmesi zorunludur?
A-)Tat yolunun ortasnda
B-)Trafiin youn olmad eritte
C-)Kendi gidi ynne gre sa bankette
D-)Kendi gidi ynne gre sol bankette
7-)Trafik grevlisine, kl trafik iaretlerine ve dier iaretlere uymayan srclere aadakilerden hangisi uygulanr
A-)Aracna el koyma
B-)Hafif hapis cezas
C-)Trafikten men etme
D-)Para cezas ve ceza puan
8-)Aksine bir iaret bulunmadka yerleim yeri dndaki blnm yollarda otomobiller iin azami hz saatte ka kilometredir?
A-)90
B-)100
C-)110
D-)130
9-)Gvenli bir gei yaplabilmesi iin aadakilerden hangisinin nemi yoktur?
A-)Kardan gelen arala olan mesafenin
B-)Geme yasa olup olmadnn
C-)Geilecek aracn markasnn
D-)Geilecek aracn hznn
10-)Aadakilerden hangisi kara yollarndaki iaretleme standartlarn tespit ve kontrol etmekle grevlidir?
A-)l Trafik Komisyonu
B-)Emniyet Genel Mdrl
C-)Trafik Hizmetleri Bakanl
D-)Karayollar Genel Mdrl
11-)Akan trafikte, trafik grevlisinin hangi hareketi daha nce ak olan yolun kapanaca, kapal olan yolun ise alaca anlamndadr?
A-)Yaztek Teknoloji
B-)Yaztek Teknoloji
C-)Yaztek Teknoloji
D-)Yaztek Teknoloji
12-)ekildeki yol izgileri aadakilerden hangisini bildirmez?
Yaztek Teknoloji
A-)Kesik izgi tarafndaki aracn nndeki arac geebileceini
B-)Devaml izgi tarafndaki aracn kendi eridinde seyretmesi gerektiini
C-)Devaml izgi tarafndaki aracn tehlikeli yol blmne gireceini
D-)Kesik izgi tarafndaki yolun sadece ar tatlarca kullanlacan
13-)Konvoy halinde seyreden aralarn arasndaki mesafe en az ne kadar olmal?
A-)Takip mesafesi kadar
B-)Ara uzunluunun kat kadar
C-)Trafik ve yol durumuna gre istenildii kadar
D-)Aracn cinsi ve teknik zelliklerinin gerektirdii kadar
14-)Aksine bir durum yoksa,kl trafik iaret cihaznda krmz k yanmakta ise src ne yapmaldr?
A-)Aracn durdurmal
B-)Durmadan gemeli
C-)Gelen ara yoksa dikkatli gemeli
D-)Yayalar geebilecei iin yava gitmeli
15-)Bir kavakta,trafik grevlisi ile birlikte kl trafik iaret cihaz bulunuyorsa,srcler ncelikle hangisine uymak zorundadr?
A-)Trafik grevlisine
B-)Ikl trafik iaret cihazna
C-)Yeil k yanyorsa,kl trafik iaret cihazna
D-)Krmz k yanyorsa,kl iaret cihazna
16-)Aadakilerden hangisi srcler iin trafik suudur?
A-)Seyir halinde iken cep telefonu ile konumak
B-)Yaya ve okul geitlerinin nnde arc yavalatmak
C-)ndeki arac gvenli mesafeden izlemek
D-)Gidie ayrlan sadaki eritte seyretmek
17-)Aralarn muayene sresi dolmasa bile,aadaki hallerin hangisinden dolay zel muayenesi zorunludur?
A-)zerinde teknik deiiklik yapldnda
B-)Srcs veya ileticisi deitiinde
C-)Motoru bakmndan geirildiinde
D-)Sahibi deitiinde
18-)Aksine bir iaret yoksa,otomobillerin yerleim yeri dndaki ehirler aras ift ynl kara yollarnda azami hz saatte ka kilometredir?
A-)120
B-)110
C-)90
D-)80
19-)Aadaki aralarn hangisinde,yangn sndrme cihaz bulundurmak zorunlu deildir?
A-)Otobs
B-)Kamyon
C-)Otomobil
D-)Lastik tekerlekli traktr
20-)Aadakilerden hangisi trafik ortamnda riskli davran olarak deerlendirilmez?
A-)Ar hz yapmak
B-)Alkoll ara kullanmak
C-)Emniyet kemeri takmak
D-)Elinde cep telefonuyla ara kullanmak
21-)Geceleri aralarn karlamalar esnasnda hangi klarn yaklmas mecburidir?
A-)Uza gsteren klarn
B-)Yakn gsteren klarn
C-)Sis veya park klarnn
D-)Dn klarnn
22-)Gei stnl hakkn kullanan ara srcsnn aadakilerden hangiisni yapmas zorunludur?
A-)Hz snrlarna uymas
B-)Trafik grevlisine bilgi vermesi
C-)Ikl trafik iaret cihazlarna uymas
D-)Sesli ve kl iaretleri birlikte kullanmas
23-)Bir kamyonet,eimsiz iki ynl dar yolda aksine iaret yoksa aadakilerden hangisine gei kolayl salamaldr?
A-)Otobse
B-)Otomobile
C-) makinesine
D-)Lastik tekerlekli traktre
24-)Ticari amala yolcu tamacl yapan ve tama kapasitesi ofr dahil 9 kiiyi geen aralarn ofrlerinin,24 saatlik herhangi bir sre iinde devaml olarak ka saatten fazla ara srmesi yasaktr?
A-)1,5
B-)2,5
C-)3,5
D-)4,5
25-)Gz muayenesine ilikin esaslara gre hangi rahatszl olanlar,herhangi bir koul aranmadan src belgesi alabilirler?
A-)Gece krl
B-)Renk krl
C-)ki gz grmeyen
D-)Monokler(tek gz grmeyen)
26-)Aadakilerden hangisi hava kirliliini nleme almalarndan biri deildir?
A-)Kaliteli yakt kullanmnn tevik edilmesi
B-)egzozlara filitre zorunluluu getirilmesi
C-)zel ara kullanmnn tevik edilmesi
D-)evre eitimine arlk verilmesi
27-)II-Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Balant yollar zerinde yukarda verilenlerden hangilerinin yaplmas yasaktr?
A-)Yanlz I
B-) I ve II
C-)II ve III
D-)I, II ve III
28-)Trafik ve evre Bilgisi retmeni Mikdat ERCHAN
Yaztek Teknoloji
A-)ARIN SRC KURSU BAARILAR..
B-)ARIN SRC KURSU BAARILAR..
C-)ARIN SRC KURSU BAARILAR..
D-)ARIN SRC KURSU BAARILAR..


Yaztek Teknoloji
Yaztek Teknoloji
Yaztek Teknoloji
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx