Yaztek Teknoloji   
Sk Sorulan Sorular

 Sk Sorulan Sorular

Trafik ve Çevre Bilgisi , Araç ve Teknii Bilgisi ve lkyardm Bilgisi dersleri toplam kaç saattir ?
Trafik 16 ,Araç ve Teknii Bilgisi 6 ve lkyardm Bilgisi 8 saat olmak üzere toplam 30 saat ders verilir.

Sürücü belgemi almadan sürücü sertifikasyla araç kullanabilir miyim ? 
HAYIR. Trafik Tescil Bürosuna bavurup sürücü belgenizi aldktan sonra araç kullanabilirsiniz. Sertifika Ehliyet Yerine Geçmez.

Snav süresi toplam kaç saattir ?
3 ders için 1  saattir.

Snavda baarsz olduumda kaç defa snava girme hakkm var ?
 Snavdan baarsz olduktan sonra 4 snav hakknz var.

 Snavda toplam kaç soru sorulur? Her dersten kaç net çkarmam gerekiyor ?
27 soru  trafik ve Çevre Bilgis , 10 soru Araç ve Teknii Bilgisive  13 soru  lkyardm Bilgisi olmak üzere toplam 50 soru sorulur. Trafikten 35 doru 15 yanl  70 puan dr .her soru 2  puan deerindedir

Sürücü olur raporu  nerelerden alnabilir ?
 Salk Ocaklar Aile hekimliinden ÜCRETSZ olarak ve  sürücü olur raporu vermeye yetkili özel polikiliniklerden alnabilinir.

Snavda verdiim yanl cevaplar doru cevaplarm etkiler mi ?
Etkilemez, yanl doruyu götürmüyor.

Ders saatlerinde ne kadar devamszlk yapabilirim ?
Mazaretsiz olarak toplam ders saatlerinin 1/5 i kadar.

Sürücü sertifikam aldktan sonra ne kadar süre içerisinde Trafik Tescil Bürosuna bavurmam gerekiyor ? Eer verilen süre içerisinde bavuru yapamazsam sürücü sertifikam iptal olur mu ?
Sertifikalar Alnd tanzim tarihinden 2 yl geçerlilii vardr.salk raporu ve savclk belgesinin süresi 1 yl  olup sertifikanz bu süre içinde ehliyete çevirmezseniz tekrar salk raporu ve savclk çkarmanz gerekir.

B snf ehliyetimi E snfna dönütürmek istiyorum ne yapmam gerekir ?Kursa kayt evraklar kursa kaydnz yaptryorsunuz,Direksiyon eitimi aldktan sonra yalnzca direksiyon snavna giriyorsunuz.

Snav baar puan baraj kaçtr ?
Baar puan baraj  100 üzerinden 70'tir.

Yazl ve direksiyon snavlarn geçtin bundan sonra ne yapmam gerekiyor ?
Kursunuzdan sertifikanz aldktan sonra salk raporu ve savclk gibi evraklarn günü geçmeden bal bulunduunuz Trafik tescil ubesine müracat edip sertifikay ehliyete çevirmeniz gerekiyor.

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx