Yaztek Teknoloji   
Trafik Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11

Karayollar Trafik Kanunu

Karayollarnda, can ve mal gvenlii ynnden trafik dzenini salamak ve trafik gvenliini ilgilendiren tm konularda alnacak nlemleri gstermek amacyla 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu karlmtr.

Kurullar, Kurulular, Komisyonlar, Grev Ve Yetkileri

a) Karayollar Gvenlii Yksek Kurulu:
Kurul, Babakan'n bakanlnda ylda iki defa toplanr. Trafik Hizmetleri Bakanlnca hazrlanarak, Karayolu Trafik Gvenlii Kurulunca uygun grlen nerileri deerlendirerek karara balar ve kararlarnn yaama geirilmesi iin gerekli koordinasyon nlemlerini belirler.

b) Karayolu Trafik Gvenlii Kurulu:
Kurul, Emniyet Genel Mdrl Trafik Hizmetleri Bakannn bakanlnda ayda bir toplanr. Trafik hizmetlerinin ada ve gvenli bir ekilde yrtlmesi amacyla nerilen veya katlacak temsilcilerce nerilecek nlemlerin uygulanabilirliini tartarak karara balar.

c) Emniyet Genel Mdrl:
Trafik Kanununa gre; aralar, aralarda bulundurulmas gerekli belge ve gereleri, srcleri ve bunlara ait belgeleri, srclerin ve karayolunu kullanan dier kiilerin, kurallara uyup uymadn, trafik dzenlemelerinin ve eitli tesislerin yasa hkmlerine uygun olup olmadn denetlemek, Duran ve akan trafii dzenlemek ve ynetmek, El koyduu trafik kazalarnda trafik kazas tespit tutana dzenlemek, Trafik kazas sonucunda hastalanan veya yaralananlarn bakmlarn salayacak tedbirlerin, sratle alnmasna yardmc olmak ve yaknlarna haber vermek, Aralarn tescil ilemlerini yaparak belge ve plakalarn vermek, Srclerin belgelerini vermek, lke apnda tatlarn ve srclerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki deiikliklerini ilemek, istatistiki bilgileri toplamak ve deerlendirmek, Trafik kazalarnn olu nedenleri ile ilgili tm unsurlar kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, deerlendirmek, sonularna gre gereken nlemlerin alnmasn salamak ve ilgili kurululara teklifte bulunmak, Hasar tazminat demelerini hzlandrmak amacyla sigorta irketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

d) Karayollar Genel Mdrl:
Yapm ve bakmndan sorumlu olduu karayollarnda can ve mal gvenlii ynnden gerekli dzenleme ve iaretlemeleri yaparak nlemleri almak ve aldrmak, Tm karayollarndaki iaretleme standartlarn tespit etmek, yaynlamak ve kontrol etmek, projeleri incelemek ve onaylamak, Trafik ara ve tekniine ait gr bildirmek, karayolu gvenliini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, Yapm ve bakmdan sorumlu olduu karayollarnda, ileri Bakanl'nn uygun gr alnmak suretiyle, ynetmelikte belirlenen hz snrlarnn stnde veya altnda hz snrlar belirlemek ve iaretlemek, Trafik kazalarnn olu nedenlerine gre verileri hazrlamak ve karayollarnda gerekli nleyici teknik tedbirleri almak,

e) Milli Eitim Bakanl:
Motorlu ara srclerinin yetitirilmesi iin src kurslar amak,zel src kursu almasna izin vermek, bunlar her safhada denetlemek, Kurslarda eitilenlerin snavlarn yapmak, baarl olanlara sertifika verilmesini salamak, Okul ncesi, okul ii ve okul d trafik eitimini dzenleyen trafik genel eitim plan hazrlamak ve ilgili kurulularla ibirlii yaparak uygulamak.

f) Salk Bakanl:
Trafik kazalar ile ilgili ilk ve acil yardm hizmetlerini planlamak ve uygulamak, Kazalarda yaralananlarn en ksa zamanda salk hizmetlerinden istifadelerini temin etmek zere, karayollar zerinde ilk yardm istasyonlar kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, ara ve gereci salamak, Her ilde trafik kazalar iin eitilmi salk personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardm ambulans bulundurmak.

g) Ulatrma Bakanl:
Trafik Kanunu asndan karayolu tamasna ilikin gerekli koordinasyonu salamak, Tescile bal aralarn muayenelerini yapmak veya yaptrmak, muayene istasyonlarn denetlemek, aralarn arlk ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptrmak ve denetlemek.

h) Tarm Orman Ky ileri Bakanl:
Trafik dzeni ve gvenlii asndan ana orman yollar ile gerekli grlen orman yollarnda iaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldrmak, Ky yollarnda trafik dzeni ve gvenlii asndan gerekli dzenleme ve iaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldrmak.

i) Belediyeler:
Yapm ve bakmndan sorumlu olduu yollar trafik dzeni ve gvenliini salayacak durumda bulundurmak, Gerekli grlen kavaklara ve yerlere trafik kl iaretleri, iaret levhalar koymak ve yer iaretlemeleri yapmak, Karayolu yapsnda ve zerinde yaplacak almalarda gerekli tedbirleri almak, aldrmak ve denetlemek, Karayolunda trafik iin tehlike tekil eden engelleri gece veya gndze gre kolayca grlebilecek ekilde iaretlemek veya ortadan kaldrmak, ocuklar iin trafik eitim tesisleri yapmak veya yaplmasn salamak.

j) l ve le Trafik Komisyonlar:
l snrlar iinde yerel ihtiya ve artlara gre trafik dzeni ve gvenliini salamak amacyla gerekli tedbirleri almak, Trafiin dzenli bir ekilde akmn salamak bakmndan alt yap hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunlar zmlemek, btn lkeyi ilgilendiren Trafik Gvenlii Yksek Kurulu'nun mdahalesini gerektiren hususlar ileri Bakanl'na iletmek, Belediye snrlar iinde ticari amala altrlacak yolcu ve yk tatlar ile motorsuz tatlarn alma ekil ve artlar, altrlabilecei yerler ile gzergahlarn tespit etmek ve saylarn belirlemek, Otopark olmaya uygun bo alan, arazi ve arsalar geici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlarn sahiplerine izin vermek, l Trafik Komisyonunun bakan Vali, le Trafik Komisyonunun bakan ise Kaymakam'dr. l ve le Trafik Komisyonlarnn kararlar valinin onay ile yrrle girer

.


Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx